Καλώς ήρθατε στην Energaia
Καλώς ήρθατε στην Energaia
Καλώς ήρθατε στην Energaia
Καλώς ήρθατε στην Energaia
Καλώς ήρθατε στην Energaia
Καλώς ήρθατε στην Energaia

Ηλεκτρική Ενέργεια

Η εταιρία μας παρέχει πακέτα τα οποία είναι κατάλληλα όχι μόνο για τον ιδιώτη αλλά και για τον επαγγελματία.

Εταιρική Ταυτότητα

Η Energaia είναι ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε, μιας από της μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στον χώρο της συλλογής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
H Energaia διαχειρίζεται την ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε , η οποία στηρίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σχετιζόμενες με τη γη (Βιομάζα).
Η ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε μέσω της Energaia αρχικά είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει το συνεχώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος το οποίο πλήττει τον ελληνικό βιομηχανικό κλάδο τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανάγκη για αυτοπρομήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των βιομηχανικών μονάδων της εταιρείας καθώς και η λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συσχετιζόμενες με τη γη (Βιομάζα), αποτέλεσαν το έναυσμα για την είσοδο της στην προμήθεια ρεύματος.
Στόχος της Energaia είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον ευρύ κύκλο των συνεργατών της εταιρείας, προερχόμενους κυρίως από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο. Σκοπός της εταιρίας είναι η δραστηριοποίηση της στο μεταβαλλόμενο Ευρωπαϊκό ενεργειακό περιβάλλον, συμμετέχοντας έτσι στην κοινή Ευρωπαϊκή προσπάθεια για φθηνή και πράσινη ενέργεια, προσφέροντας λύσεις με χαμηλές και ευέλικτες τιμολογιακές πολιτικές.
Η Energaia συμβάλλει πλέον άμεσα στον παραγωγικό κύκλο των συνεργατών της. Τώρα υπάρχει ένας πάροχος ρεύματος που σκέφτεται για εσένα!

Τελευταία Νέα

Συνεχής ενημέρωση.